Нашите услуги

Какво можете да намерите при нас

Предлагаме широк набор от административни услуги с фокус върху това да улесни максимално всеки земеделски стопанин, като поемаме цялостната работа по подготовката и управление на изискуемата от закона и ресорните ведомства документация.

01. Деклерации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ.

02. Анкетни карти и формуляри за ЗП, регистрация и пререгистрация.

03. Очертаване на площи за кандидатстване за директни плащания към ИСАК.

04. Попълване и заверяване на дневници за растителна защита, Агроекология и Натура 2000.

05. Shp (шеип) файлове на имоти за gps, телефон, таблет.

06. Очертаване на имоти и граници.

07. Съдействие при подаване и попълване на документи към ОСЗ, ОД Земеделие, ДФЗ и БАБХ!

08. Изготвяне на регистър, документи и дневници за регистрирани животновъдни обекти!

09. Съдействие и консултации при възстановяване на земеделски земи.

10. Застраховки и каско, toll такси, маршрутни карти за камиони.

11. Наемане и покупко – продажба на земеделски земи за област Перник.

12. Земеделски консултации.

ИМАТЕ ВЪПРОС?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Имате въпрос за нашите услуги или препоръка? Свържете се с нас на посочените телефон/мейл адрес или ни изпратете съобщение.